Jump To:
Front Cover Page 32 Dutch English Translation Page-33

Front Cover

Page 32

Dutch

Lena kan haar poppen wel vergeten

Nog maar tien jaartjes jong, erg schattig om te zien en een stem die buldert als een orkaan.

Dat is Lena Zavaroni het nieuwe, zingende wonderkind.

De platenbusiness heeft zich al met volle hevigheid op haar gestort, want met zo'n natuurtalent is immers goud te verdienen...

English Translation

Lena can forget her dolls

Only ten years young, very cute to see and a voice that roars like a hurricane.

That is Lena Zavaroni the new, singing prodigy.

The record business has already thrown at her with full fervor, because with such a talent you can earn gold...

Page 33