Pocztówka dźwiękowa

Pocztówka dźwiękowa – odmiana płyty gramofonowej produkowana w Polsce i krajach bloku socjalistycznego od początku lat 60. do początku lat 80. XX wieku. Nazwa pochodzi od podłoża – standardowej kartki pocztowej o całkowicie obojętnej treści, która była podłożem mechanicznym (nośnikiem). Na pocztówce laminowano cienką warstwę tworzywa sztucznego, w którym wytłoczone były rowki z analogowym zapisem dźwięku, a na środku wykonywano otwór pozwalający na położenie jej na talerzu gramofonu. Odtwarzane były z prędkością 45 obr./min.

Polish Wikipedia: Pocztówka Dźwiękowa

Translated into English

Sound Postcard

Sound postcard - a type of gramophone record produced in Poland and the countries of the socialist bloc from the early 1960s to the early 1980s . The name comes from the substrate - a standard postcard with completely inert content, which was a mechanical substrate ( carrier ). A thin layer of plastic was laminated on the postcard , with grooves with analog sound recording embossed in it, and a hole was made in the middle to allow it to be placed on a gramophone platter . They were played at 45 rpm.

Known Releases Of Sound Postcards Featuring Lena Zavaroni